nápověda

často se ptáte

Ukončení provozu služby biip

Vážení zákazníci,

provozovatel Služby biip se rozhodl k 1. 1. 2019 ukončit provoz Služby biip. Veškeré karty byly ukončeny, proto s Vaší kartou biip již nelze platit, ani vybírat hotovost z bankomatu. Prodej karet biip byl ukončen v první polovině roku 2018, stejně tak byla ukončena možnost aktivovat dříve zakoupené biip karty.

V případě dotazů nebo žádosti o vyplacení zůstatku z karty biip nás neváhejte kontaktovat skrze kontaktní formulář.

Děkujeme za pochopení.

Kolik to všechno stojí?

Karta stojí 200 korun, aplikace je zdarma, a pokud budete používat bankomaty České spořitelny, nezaplatíte už nic navíc. Poplatky za služby jiných společností naleznete v ceníku.

Jak a kde může dítě používat kartu biip?

Jako u běžné platební karty lze s biipem platit u všech obchodníků s online platebním terminálem označeným logem Mastercard, a to i v zahraničí. Stejně tak v českých i zahraničních internetových obchodech. Z bankomatu lze ale vybírat pouze na území ČR.

Jak můžu zakázat vybrané typy plateb?

Po přihlášení do aplikace biip má rodič v sekci „nastavení karty“ možnost kdykoliv zakázat či povolit platby na internetu a výběry z bankomatu.

Jaké jsou podmínky pro získání a používání karty biip?

Kartu si může sjednat a používat každé dítě ve věku minimálně 8 let. Doporučený věk pro pořízení biip karty je 10-16 let, záleží ale na uvážení rodiče nebo zákonného zástupce, který musí s koupí karty souhlasit a kartu registrovat.  

Jak jsou nastavené další limity a limity platné od 1.1.2017?

Službu biip jsme nastavili s ohledem na potřeby dětí ve věku mezi deseti a šestnácti lety, čemuž odpovídají také limity v tabulce níže. Rodiče mohou navíc limity měnit dle aktuální potřeby.

od 1.1.2017 platí:

Z důvodu změn legislativy Evropské unie v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která upravuje mimo jiné i některá omezení užívání předplacených platebních karet, musí společnost MOPET CZ a.s. jako provozovatel služby biip přistoupit ke změnám limitů a plně je respektovat. Společnost MOPET CZ umožňuje tato omezení zmírnit zákonným ověřením klienta na dálku.

Hlavní změny:

- omezení maximální výše zůstatku na kartě

- omezení limitů dobíjení z ročních na měsíční

- omezení limitů placení z ročních na měsíční

- vypnutí plateb v cizí měně na internetu i v zahraničí

- možnost zákonné verifikace na dálku pro zvýšení limitů a aktivaci plateb v zahraničí

Přehled Limitů naleznete v sekci Podmínky v dokumentu Limity.

Pro navýšení limitů, aktivaci plateb v zahraničí i výběrů z bankomatu celosvětově se zákazník musí zákonně ověřit (zaslat kopie 2 dokladů totožnosti rodiče, rodný list dítěte nebo jiný jeho osobní doklad, kopii smlouvy k bankovnímu účtu rodiče a poslat identifikační platbu 1 Kč z doloženého bankovního účtu).

Více informací a celý postup jak projít zákonným ověřením na úroveň: biip karta s maxiálními limity najdete na stránce Informace o ověření

Pokud si přejete zákonně ověřit více dětí, je třeba zaslat požadavek ke každému z nich zvlášť.

V případě dotazů vyplňte Kontaktní formulář .

Mohu jako rodič ke svému uživatelskému účtu biip připojit biip karty více dětí?

Ano, nově je  možné propojit s jedním telefonním číslem rodiče více biip karet a pohodlně tak spravovat všechny své potomky jediným přihlášením do biip aplikace rodiče. 

A) Pro propojení nové, neregistrované biip karty s již aktivním profilem rodiče se stačí přihlásit do biip aplikace rodiče, v pravém horním rohu kliknout na ikonu s Vaším jménem a zvolit možnost “Přidat dítě”. Aplikace Vás následně upozorní, že k úspěšné registraci je třeba mít novou biip kartu a k ní náležící bezpečnostní kartičku, email a české tel. číslo dítěte. 

B) Pokud máte již registrováno více dětí na různá tel. čísla a  přejete si tyto děti přepojit pod jeden biip profil rodiče, zašlete nám na adresu podpora@biip.cz (nikoli v odpovědi na tento e-mail) žádost v následujícím znění:

Požadavek na přepojení biip karty dítěte pod jiný účet rodiče

Tímto žádám o přepojení biip karty s číslem čárového kódu (naleznete jej na zadní straně biip karty, začíná čísly 112000*) ……………………………  k telefonnímu číslu rodiče ……………………

Potvrzuji, že jsem obeznámen/a a souhlasím s aktuálním zněním Všeobecných obchodních a produktových podmínek služby biip publikovaných na stránce www.biip.cz  a zároveň potvrzuji, že jsem zákonným zástupcem dítěte, jehož biip kartu s výše uvedeným čárovým kódem požaduji přepojit.

Vaše jméno a příjmení

Po obdržení Vašeho požadavku Vás budeme během následujících 3 pracovních dnů mezi 9:00 a 17:00 hod. telefonicky kontaktovat na telefonní číslo rodiče propojené s přepojovanou biip kartou, abychom Vás ověřili PUKem z bezpečnostní kartičky náležící k přepojované biip kartě. Noste ji tedy prosím u sebe. 

Jaký je limit pro bezkontaktní platbu bez použití PINu?

Stejně jako u běžné platební karty není PIN požadován u plateb do výše 500 Kč. Z bezpečnostních důvodů lze bez zadání PINu dohromady zaplatit maximálně částku 2 000 Kč. Po dosažení této částky je PIN opět požadován.

Jak mám kartu dobíjet a jak dlouho dobití trvá?

Zdarma klasickým jednorázovým nebo trvalým platebním příkazem v bance nebo ve Vašem internetovém bankovnictví s následujícími údaji: Číslo účtu: 30900309/0800 a Variabilní symbol: devítimístné telefonní číslo dítěte propojené s danou biip kartou. Dobití trvá 1-3 pracovní dny a následně jej  Vám i dítěti potvrdíme emailem a zobrazí se také v aplikaci.

Kde zjistím informace o platbách a zůstatku?

Zůstatek a informace o platbách lze jednoduše zjistit v aplikaci pomocí ikonek na dolní liště. 

Jak mi může obchodník vrátit peníze na mou biip kartu? 

V případě, že vám obchodník vrací peníze na vaši biip kartu (např. z důvodu uznané reklamace apod.), musí tak z bezpečnostních důvodů učinit potvrzením transakce do zúčtovacího souboru (online autorizace transakce by byla zamítnuta).

Na jakých zařízeních můžu používat aplikaci biip?

Webová verze aplikace biip je optimalizovaná také pro mobilní telefony a tablety a najdete ji na app.biip.cz. Speciální mobilní aplikaci jsme připravili pro Android (verze 4.0.2 a vyšší) a Apple zařízení se systémem iOS (verze 6.0 a vyšší). Rodiče mají rozšíření, které jim umožňuje měnit některé parametry.

Jak biip učí hospodařit s penězi?

Služba biip uživateli umožňuje mít jednoduchý přehled o penězích a zodpovídat za své výdaje. Navíc si dítě může spořit na svá přání a za své spořící úspěchy v aplikaci získává hodnotící odznaky. Tímto služba zlepšuje finanční gramotnost dítěte a učí jej lépe hospodařit s penězi.

Co dělat, když zapomenu heslo nebo PIN?

Heslo jednoduše obnovíte na stránce přihlášení do aplikace pod volbou „Obnova hesla“. PIN lze obnovit v biip aplikaci rodiče a je možné ho zdarma změnit také v bankomatech České spořitelny a za poplatek 15 Kč v bankomatech ostatních společností.

Co dělat při ztrátě karty?

Neprodleně kontaktujte Zákaznickou linku na telefonním čísle 840 737 737, kde Vám rádi pomůžeme.

Lze u karty na přání upravit design nebo přidat jméno?

V tuto chvíli bohužel není možné vybrat si design karty nebo si na ni nechat napsat jméno.

Jakým kurzem jsou přepočítávány zahraniční platby?

V případě platby biip kartou v cizí měně nebo platby autorizované nejprve v českých korunách, ale nakonec zúčtované společností Mastercard v cizí měně, je na částku platby aplikován směnný kurz.

Ve chvíli provedení platby se pro výpočet používá aktuální směnný kurz, který je v případě zahraničních plateb (plateb v cizí měně) stanoven společností Mastercard z cizí měny na české koruny směnným kurzem. Tento kurz však společnost Mastercard nezveřejňuje. Při provedení platby tak dojde na vaší biip kartě k blokaci této částky násobené koeficientem 1,0325, který eliminuje případný nedostatek peněz na kartě v čase zaúčtování platby. Následně při zaúčtování platby, k němuž standardně dochází do 2-5 dnů od provedení platby, je na platbu aplikován směnný kurz. Finální výše platby požadovaná společností Mastercard je poté násobena aktuálním kurzem publikovaným na internetových stránkách služby biip www.biip.cz/cenik. Debetní platba je zpracována dle aktuálního kurzu, který je tvořen vynásobením aktuálního kurzu Kč/EUR České spořitelny “ČS devizy prodej” a koeficientu 1,0125, a kreditní platba vynásobením aktuálního kurzu Kč/EUR České spořitelny “ČS devizy nákup”.

Na internetových stránkách služby biip je vždy zobrazen aktuálně používaný směnný kurz. Historii kurzů lze zjistit v historickém kurzovním lístku České spořitelny analogicky dle výše uvedených výpočtů.

Kdo Službu biip provozuje?

Službu provozuje dceřiná společnost České spořitelny, a.s., společnost MOPET CZ a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou. Více informací o společnosti MOPET CZ a.s. můžete nalézt na stránkách www.mopetcz.cz.

Nenašli jste, co hledáte?

Napište nám a my rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Máte dotaz? Napište nám.